Energia-alan tutkimusta esitellään muille alan pioneereille kansainvälisissä konferensseissa, joissa läpikäydään tieteen uusimpia löydöksiä ja tutkimuksia. Näissä tilaisuuksissa on loistava mahdollisuus saada uusia ideoita sekä verkostoitua myös muiden alan toimijoiden kanssa.

Kansainvälisissä konferensseissa esitellään omia tutkimuspapereita, joiden tuloksista keskustellaan seminaarissa. Nämä keskustelut voivat sijoittua joko pienempiin ryhmiin tai suurempaan paneeliin, jota muut keskittyvät seuraamaan. Jos luento tuntuu ajoittain tylsältä, pelaa mobiilissa saadaksesi lisää viihdettä.

Aivan kuka tahansa ei pääse esiintymään, sillä osallistujia seulotaan mm. tutkimukseen perustuvan abstraktin perusteella. Matti Myöhäiset eivät tässä asiassa pääse loistamaan edukseen, sillä paperien viimeinen toimituspäivä voi usein olla jo lähes puoli vuotta ennen tapahtumaa. Tämä käytäntö auttaa myös järjestäjiä suunnittelemaan ohjelmakokonaisuutta ja laatimaan aikataulua. Kun tutkijat vaihtavat vapaalle, on heillä rentouttava tapa päästä vaihtaa vapaalle. Opi lisää siitä!

Toimitusjohtajat käyvät kuuntelemassa alan uusimpia aiheita

Globaali energiajärjestö World Energy Council on merkittävä toimija energia-alalla. Se järjestääkin erilaisia tapahtumia, joiden joukossa on myös suurempia konferensseja ja seminaareja. Organisaatio järjestää säännöllisin väliajoin suuren maailmanlaajuisen kongressin, jossa käsitellään globaalilla tasolla merkittäviä kysymyksiä. Viimeisin olikin viime syksynä Turkin Istanbulissa. Tämä tapahtuma oli järjestyksessään 23. Paikalla on kansainvälisten yhtiöiden toimitusjohtajia, alan asiantuntijoita sekä päättäjiä. Tapahtuma on myös poliittisesti hyvin tärkeä, sillä paikalla on perinteisesti nähty kymmeniä ministerejä.

World Energy Council on järjestänyt alan seminaareja jo vuodesta 1924 lähtien. Suosio näkyy myös osallistujamäärissä, sillä osallistujia on perinteisesti ollut tuhansia yli sadasta maasta ympäri maailmaa.

Energia-alan konferenssit maailmalla

Konferensseja myös Suomessa

Pohjoismaissa on perinteisesti vankkaa energia-alan osaamista. Tämä heijastuu myös arktisen alueen kautta. Arktinen neuvosto järjestääkin erilaisia konferensseja, joissa puhutaan arktiseen alueen tapahtumista. Suomi toimiikin neuvoston puheenjohtajana 100-vuotisjuhlan kunniaksi kuluvana vuonna. Aiemmat aiheet ovat perehtyneet mm. arktisen ilmastokonferenssin ympärille. Arktiseen neuvostoon kuuluu Pohjoismaiden lisäksi Venäjä, Yhdysvallat ja Kanada.

Suomessakin on luvassa alan konferenssi maaliskuussa, kun kansainvälinen Energy transitions -konferenssi kokoontuu yhteen Joensuussa. Tämä seminaari on monelle alan asiantuntijalle tuttu jo entuudestaan, sillä se järjestetään viidettä kertaa. Järjestävänä tahona toimii Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden keskus.

Energiateollisuus ry tutkii toimintaa kotimaassa

Suomessa toimiva Energiateollisuus ry on niin ikään aktiivinen toimija sidosryhmänsä parissa. Se järjestää erilaisia tapahtumia, jotta alalla vaikuttavat henkilöt pääsisivät kuulemaan uusimmista trendeistä ja muutoksista. Lisäksi se tekee erilaisia tutkimuksia, joista kerrotaan kansallisissa uutisissa. Se tuokin energiatietoutta lähemmäs kansalaisten arkea.