Fossiiliset polttoaineet ovat itsessään haitallisia ympäristölle, joten niitä varten on alettu kehittää luonnollisempia vaihtoehtoja, joiden avulla maapallo voi paremmin. Tämä asia on korostunut etenkin autoilussa.

Ilmastosopimusten ja muiden kansainvälisten rajoituksen takia valtiot ovat alkaneet kiinnittää huomiota esimerkiksi verotuksen ohjauksen avulla tapahtuvaan kulutuskäyttäytymiseen. Tämän asian takia mm. polttoaineeseen kohdistettua veroa on nostettu jatkuvasti. Tällä tavalla pyritään vähentämään ihmisten autoilua, jotta ympäristö säästyisi.

Suomeen onkin kohdistettu vaatimuksia muiden maiden tavoin päästöjen vähentämiseksi. Tämän asian takia toivotaan, että sähköautot yleistyisivät liikenteessä. Lisäksi ympäristöystävällinen biokaasu on noussut vaihtoehdoksi autoillessa. Eipä siis ihmekään, että se tankkauspisteet ovat yleistyneet.

Ympäristöystävällisillä polttoaineilla voi niin ikään vaikuttaa ilman laatuun. Vaikka Suomessa ilma onkin perinteisesti ollut puhdasta, voi tulevaisuudessa puhtaamman ilman ylläpito olla haastavaa. Tämän takia uusiutuvilla polttoaineilla voikin olla merkittävä rooli lähitulevaisuuden kannalta.

Ympäristöystävälliset polttoaineet

Fortum etsii uusia vaihtoehtoja

Suomen energiayritykset ovatkin etsineet ratkaisuja esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden korvikkeiden kehittämisellä. Ne ovat kärsineet rajusti tulojen menestyksistä, kun sähkön hinta on ollut jatkuvassa pulkkamäessä viimeisten vuosien aikana. Valtio-omisteinen Fortum valmistaa bioöljyä, joka perustuu metsähakkeeseen ja muuhun puubiomassaan. Se onkin huomattavasti ympäristöystävällisempi vaihtoehto perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin nähden.

UPM Kymmenen luoma BioVerno on tehnyt läpimurron

Lisäksi suomalainen metsäjätti UPM Kymmene on siirtynyt perinteisemmästä metsäliiketoiminnasta kehittämään energiatutkimuksen kautta BioVernoa, joka pohjautuu kotimaisiin raaka-aineisiin. Siinä käytetään mäntyöljyä, joka tulee sivutuotteena selluntuotannosta. UPM:n kehittämä innovaatio on ollut markkinoilla parisen vuotta, ja sitä saa tankattua huoltoasemilta. Se on lisäksi yhteiskuntavastuullinen valinta, sillä se tuotetaan Suomessa.

BioVerno onkin virallisesti moderni diesel, joka korvaa osaltaan dieselin täysin. Se toimiikin auton moottorissa samalla tavalla kuin fossiilinen variaatio. Tämä keksintö on tehty täysin uusista materiaaleista. Se tulee Lappeenrannasta, joten matkakaan ei ole kovin perinteiseen öljyyn verrattuna.

Nesteellä mennään kohti kestävämpää tulevaisuutta

Neste on niin ikään siirtynyt perinteisestä jalostamobisneksestä kohti uusiutuvia polttoaineita. Uusiutuva diesel valmistetaan täysin uusiutuvista raaka-aineista, joten kasvihuonepäästöjen pienennys fossiiliseen versioon verrattuna on merkittävä.

Neste käyttää pohjana niin ikään erilaisia jätteitä ja tähteitä. Ainutlaatuinen teknologia mahdollistaa, että polttoaine voidaan jalostaa mitä erilaisimmista ainesosista. Yksittäisen kuluttajan kannalta on myös hyödyllistä se, että ainetta voi keskenään sekoittaa muiden joukkoon.