Suomessa on perinteisesti tehty pitkällistä tutkimusta yliopistoissa. Energiatutkimusta pidetäänkin nyt merkittävänä tulevaisuuden alana, sillä sen rooli korostuu ilmastonmuutoksen edetessä ja kestävämmän kehityksen edellytyksen mukaisia vaihtoehtoja hakiessa. Käytännössä siis energia-ala on nyt entistäkin trendikkäämpi näistä monista syistä johtuen.

Suomessa on useita yliopistoja, jotka ovat laitoksillaan erikoistuneet energiatutkimuksen eri osa-alueisiin. Tutkimuksen avulla pyritään etsimään uusia, ennen näkemättömiä ratkaisuja, joiden avulla voidaan luoda uusia vaihtoehtoja tarjottavaksi kansainvälisille markkinoille. Vaikka tutkijat itse eivät yleensä tee kaupallisia projekteja niiden pohjalta, ne luovat pohjan esimerkiksi julkiselle sektorille sekä yrityselämän käyttöön.

Tutkijat etsivät vastauksia tutkimuskysymykseen, jota he pitävät ajankohtaisena tai yleisesti mielenkiintoisina. Vaihtoehtoisesti he voivat tehdä sen jatkotutkimuksena jonkun toisen aiemmin julkaiseman tutkimuksen perusteella. Tällä tavalla aiheesta voidaan saada lisää tietoa tai vaihtoehtoisesti tulokset voivat olla jopa ristiriidassa aiempien näkemysten kanssa.

Valtio omistaa yliopistojen lisäksi myös useita tutkimuslaitoksia, joissa tutkijat harjoittavat tutkimusta. Perinteisempään tutkimukseen nähden erona on myös se, että he kaupallistavat projekteja. Yksityisesti toimivat tutkijat tai alasta kiinnostuneet voivat myös myydä ideoitaan tai keksintöjään isompien yritysten käyttöön.

Suomen pitkät perinteet energiatutkimuksessa

Yksityiset yritykset etsivät vaihtoehtoja

Energia-alasta puhuttaessa on äärettömän tärkeää muistaa, että kyseessä on jättiluokan markkina pelkästään kotimaassa. Viimeisten vuosien aikana sähkön hinta on aiheuttanutkin tulospaineita sähköyhtiöille. Ne vuolivat rahaa todella pitkään, kunnes raju muutos tapahtui. Sähkön hinta on ollut poikkeuksellisen alhaalla viimeisinä vuosina, joten se on näkynyt myös esimerkiksi valtio-omisteisen Fortumin viimeisellä rivillä. Tämän asian takia sähköyhtiöt ovatkin etsineet uutta kassavirtaa muista lähteistä.

Perinteiset sähköyhtiöt ovatkin tehneet laajamittaista tutkimusta, jonka avulla ne ovat etsineet uusia vaihtoehtoja tulojen saamiseksi. Monet niistä ovat laajentaneet kestävämpää kehitystä edistäviin liiketoimintoihin, jotta ne saavat tuloa muualta.

Messuja järjestetään ympäri maata

Energia-alan pienemmätkin toimijat voivat tehdä itseään tunnetuksi esimerkiksi messuilla, joille ne voivat joko varata yksittäisen osaston tai esitellä palvelujaan kiertämällä muiden osastoja. Tällä tavalla tuntemattomammatkin toimijat voivat nousta suuremman yleisön tietoisuuteen, kun ne tekevät itseään rohkeasti tutuiksi muillekin. Ilman kunnollista markkinointia voi olla vaikeaa myydä mullistavaa ideaa tai tutkimuksen luomia tuloksia.

Energia-alan tapahtumia järjestetään runsaasti myös kansainvälisesti. Perinteisten messujen lisäksi järjestetään konferensseja, joissa tutkitaan akateemisesta näkökulmasta erilaisia vaihtoehtoja ja käsitellään tutkijoiden saamia tutkimustuloksia.