Suomi on kansainvälisesti erittäin tunnettu korkealaatuisesta teknologiastaan. Tämä asia näkyy myös Suomen teollisuudessa, joka on aina painottunut vientiin. Tämä samainen ilmiö näkyy myös energiateollisuudessa, jossa kotimaamme vientitoivot ovat kasvaneet vinhaa vauhtia.

Huippuluokan teknologia energia-alalla onkin mahdollistanut sen, että päästöjä voi pienentää niin teollisuudessa kuin logistiikassa. Se auttaakin maapalloa jaksamaan huomattavasti paremmin, kun hiilidioksidin määrä vähenee. Kansainvälinen kiinnostus on auttanut myös yrityksiä parantamaan liiketoimintaansa sekä ohjannut niiden asiakkaiden toimintaa kohti vihreämpää maailmaa.

Valmet toimittaa kattiloita ympäri maailmaa

Suomalainen Valmet saattaa ensimmäisenä tuoda mieleen traktorit, mutta sitä se ei enää edusta enää nykyään. Se on nykyään maailman johtava teknologian ja palveluiden toimittaja paperi- ja energiateollisuudelle. Sen parissa työskentelee tänä päivänä yli 10 000 ihmistä, ja kasvuvauhti on ollut todella kova.

Valmet toimittaa mm. polttoainevoimakattiloita ja kattilasäätösovelluksia polton optimointiin. Lisäksi se toimittaa jätteenpolton ja biopolttoaineiden kattiloita, joilla voi päästä entistäkin pienempiin päästöihin. Tällaiset asiat vaikuttavat positiivisesti maapalloon sekä ehkäisevät globaalia ilmaston lämpenemistä.

Lisäksi Valmet suunnittelee erilaisia laadunhallintajärjestelmiä sekä ympäristöjärjestelmiä. Kestävä kehitys on yritykselle todella tärkeää. Se haluaa edistää uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä, sillä se käyttää niitä tuotteidensa valmistuksessa. Se haluaa tähdätä tulevaisuudessa siihen, että paperi- ja biotehtaat olisivat tulevaisuudessa päästöttömiä.

Valmet on yrityksenä todella vanha. Se oli aiemmin kaivosyritys Metson kanssa yhdessä, kunnes se erotettiin omaksi yritykseksi 2010-luvun alkupuolella. Tällä tavalla sen brändi-identiteetti tuli entistäkin paremmin esille, sillä yritysten toimialat ovat todella erilaiset.

Nesteen uusiutuvat polttoaineet ovat pärjänneet Yhdysvalloissa

Suomalainen Neste on panostanut voimakkaasti kestävään kehitykseen. Sen luoma uudistuva diesel on tehty käyttämällä sataprosenttisesti uusiutuvia raaka-aineita. Tämä kilpailuetu onkin todella merkittävä fossiiliseen dieseliin verrattuna, sillä se aiheuttaa tuhoa ilmakehälle.

Neste on tuonut uusiutuvan dieselin käyttöön kuluttajamyyntiin myös Suomen bensa-asemille, joten kuluttajilla on mahdollisuus valita ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Tämä valinta onkin erityisen merkitsevä heille, jotka autoilevat paljon. He pystyvät vähentämään päästöjään selvästi valitsemalla polttoaineen, jonka kasvihuonepäästöt ovat huomattavasti fossiilista vaihtoehtoa alemmalla tasolla.

Nesteen polttoaine perustuu sen kehittämään NXBTL-teknologiaan, joka on edelläkävijä monessa suhteessa. Tämä vaihtoehto onkin otettu ilolla vastaan Yhdysvalloissa, joissa se on käytössä useissa Kalifornian kaupungeissa. Lisäksi tunnetut amerikkalaisyritykset ovat liittyneet julkisesti sen käyttäjäksi.