Energiatutkimus on voimissaan niin Suomessa kuin kansainväliselläkin tasolla. Sitä tutkitaan pääsääntöisesti joko kaupallisissa tai akateemisissa tarkoituksissa. Kansainväliselläkin tasolla on osoitettu kiinnostusta Suomea kohtaan energiatutkimuksen suhteen. Lisäksi Suomeen on tulossa Euroopan komission tukema kaasuputki, joka yhdistää sen Keski-Euroopan yhtenäisiin kaasumarkkinoihin.

Yksityiset yritykset haluavat kasvattaa liiketoimintansa

Yksityisten yritysten kannalta energiatutkimus nähdään osana liiketoimintaa. Tutkimukseen onkin perinteisesti panostettu Suomessa, sillä ainoastaan tutkimusten avulla voi synnyttää uusia innovaatioita. Jos tutkimusta ei tehdä potentiaalisista kohteista tai uusista ideoista, ei keksintöjä voida luoda. Asioita tutkitaan ja testataan pitkään ennen kuin ne edes pääsevät markkinoille.

Energiatutkimus onkin tällä hetkellä todella kuuma ala monien asioiden takia. Uudella innovaatiolla voi nimittäin olla todella suuret markkinat kansainväliselläkin tasolla. Jos keksintö on todellinen läpimurto, voi sen kehittämässä kassavirrassa vain taivas olla rajana.

Valtio vähentää rahoja – yksityiset yhtiöt korvaavat tulovirtaa

Suomen valtio on tehnyt todella merkittäviä leikkauksia esimerkiksi yliopiston ja koulutukseen kohdistuvaan rahoitukseen. Nämä rajut muutokset ovatkin aiheuttaneet muutoksia tutkimuksen parissa. Osa yliopistoista on joutunut vähentämään henkilökuntansa määrää suurella kädellä, kun taas toiset ovat joutuneet etsimään vaihtoehtoisia kanavia kassavirran kerryttämiseen. Esimerkiksi yksityisen rahoituksen rooli on korostunut todella merkittävästi. Niitä onkin haettu erilaisilla varainhoitokampanjoilla. Osa esimerkiksi pörssiyrityksistä onkin halunnut tehnyt yhteiskuntavastuullisia tekoja antamalla rahaa koulutuslaitoksille.

Yksityinen rahoitus voi olla joissain tapauksessa myös ongelmallista. Tätä asiaa pohditaankin myös eettiseltä kannalta, sillä yksityisen rahoituksen perusteena on lähes aina tietty motiivi. Jos esimerkiksi yksityinen laitos rahoittaa tutkimusta, se voi haluta vahvistaa aiempia tutkimuksiaan aiheesta. Nämä aiheet voivat pahimmassa tapauksessa osoittautua haasteellisiksi molempien osapuolten kannalta.

Osa yliopistoista haluaa selkeästi brändäytyä energiatutkimuksen alana

Suomen yliopistot ovat tunnetusti koulutustasoltaan korkealla. Osa niistä on perinteisesti halunnut keskittyä tiettyyn tieteenalaan, jossa se on halunnut kehittyä ja korostaa uraauurtavaa rooliaan. Erityisesti Vaasan yliopisto on nostanut profiiliaan tämän alan suhteen. Se opettaakin mm. energia- ja informaatiotekniikkaa. Tämä tieteenala tulee olemaan entistäkin tärkeämpi tulevaisuudessa, sillä lisäksi Vaasaan perustetaan Vaasan yliopiston, Svenska yrkeshögskolanin ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteinen energiainstituutti. Alueella toimii myös Vaasa Energy Business Innovation Centre.

Tampereen teknillinen yliopisto ja Aalto-yliopisto tarjoavat niin ikään opintomahdollisuuksia energia-alan parissa. Ne haluavatkin panostaa energiatutkimukseen ja luoda uusia innovaatioita, joiden avulla voidaan luoda mahdollisuuksia tehokkaampaan energiankäyttöön.

Ulkomailla tutkitaan myös paljon energia-alaa. On monia kansainvälisiä yliopistoja, jotka ovat erikoistuneet tähän aiheeseen. Yksi paikka on Romaniassa sijaitseva Bukarest.