Uusiutuva energia on fossiilisen polttoaineen lähes täydellinen vastakohta. Sitä saadaa lähteistä, jotka ovat jatkuvasti toiminnassa. Tähän määritelmään kuuluukin mm. vesi-, aurinko- ja tuulivoima. Ne ovat käytännössä katsoen ikuisia, jos ei radikaaleja muutoksia tapahdu.

Uusiutuvan energian käyttämiseen on kiinnitetty huomiota etenkin, kun maapallon resurssit ovat vähentymässä. Sen avulla voidaan ehkäistä ilmastonmuutosta, sillä ne ovat huomattavasti ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja kuin esimerkiksi kivihiilen tai öljyn käyttö. Lisäksi on arvioitu, että esimerkiksi öljyä on jäljellä vain vuosikymmenien tarpeisiin. Jos se loppuu, on ihmisten väistämättäkin siirryttävä muunlaisiin aineisiin.

Kehitystyö uusiutuvan energian ja erityisesti uusiutuvien polttoaineiden suhteen onkin todella voimakasta. Alalla toimivat yritykset etsivät mitä erilaisempia vaihtoehtoja, jotta ne pärjäävät mukana kilpailussa. Näiden vaihtoehtojen kehittyminen on luonnollisesti myös maapallon ja yksittäisen kuluttajan kannalta erittäin hyvä vaihtoehto.

Tuulivoimaa tuulimyllyistä

Uusiutuvat energianlähteet

Tuulimyllyjen välityksellä luoma tuulivoima mahdollistaa, että tuulen luonnollisia virtauksia voi jalostaa kotitalouskäyttöön tarkoitetuksi energiaksi tuuliturbiinien avulla. Suomessa niiden käyttö on herättänyt lähinnä voimakasta keskustelua, sillä niihin liittyvien tukien määrä on ollut voimakkaassa keskustelussa.

Tuulivoimaa käytetään kuitenkin erityisesti Keski-Euroopassa. Tuulimyllyt ovatkin Tanskassa erityisen tuttu näky, sillä niitä on siellä joka puolelle. Tämä asia johtuu myös siitä, että maa panostaa todella kovasti uusiutuvaan energiaan.

Aurinkosähkö toimii erityisen hyvin Suomessa

Uusiutuvat energianlähteet

Aurinkopaneeleja on alkanut pikkuhiljaa ilmaantua suomalaisten kotitalouksien katolle. Aurinkosähkö onkin erityisen hyvä vaihtoehto Suomessa, sillä erityisesti kesäaikaan päivät ovat pitkiä. Sen käyttöön vaikuttavatkin monet seikat, kuten esimerkiksi asennuspaikka ja kulma, josta valo tulee sen pinnalle.

Auringon luoma valo tulee kennon pinnalle. Tämän jälkeen valo muuttaa muotoaan kennossa, jossa siitä muodostuu sähkövirtaa, jota kuluttaja voi käyttää kotonaan. Paneelin teho määrittää, miten paljon se antaa tehoa tietyssä kulmassa kesäaikaan.

Paneelien asentaminen on yleistynyt, sillä se ei ole erityisen vaikeaa. Tällä tavalla omakotitalon asukki voikin vaivattomasti muuttua sähkön tuottajaksi. Käytännössä tämä asia tarkoittaa sitä, että ihminen voi pienentää sähkölaskuaan ja ehkäistä ilmastonmuutosta pienillä teoilla.

Vesivoimaloita on runsaasti Suomessa

Suomessa on yli 200 vesivoimalaa, joissa vesi muuttaa muotoaan sähköksi. Niitä on ympäri maata, mutta erityisen paljon niitä on Lapissa. Suurin osa niistä on energiayhtiöiden, kuten Fortumin, hallussa.

Niissä käytetään veden luomaa potentiaalienergiaa, joka muuttuu vesivoimalan prosessien kautta sähköksi. Se onkin suhteellisen vanha uusiutuvan energian muoto, joten sitä on hyödynnetty jo pitkään.